Fågelskådning under Folknykterhetens vecka

Mycket händer i IOGT-NTO, speciellt under Folknykterhetens Vecka!

Fåglarna bjöd på en osedvanligt vacker kvällskonsert när IOGT-NTO inledde Folknykterhetens vecka med fågelskådning på Store Mosse. Bofink, koltrast och gök kunde de flesta lokalisera och med Bengt Anderssons erfarna ledning uppmärksammade man även grönsångare, kungsfågel och en rad andra fåglar.

Bengt Andersson berättade om Nationalparken, som enligt honom är Sveriges bästa fågellokal med en mängd bofasta arter och tillfälliga besökare. Han berättade att i helgen hade en grupp förvånade fågelskådare sett vitvingad tärna, först en och en och till sist en hel grupp. Den vitvingade tärnan häckar i södra och östra Europa och hade förmodligen förts hit med den gångna helgens varma vindar.

Ute vid stora fågeltornet gav Bengt Andersson deltagarna tips och hjälp med utrustning samt praktisk fågelskådning då doppingar och andra sjöfåglar kunde ses på avstånd. En trana, som sökte föda på mossen, kunde beskådas på nära håll.
En tipspromenad vanns av Inga-Britt Carlsson, Smålandsstenar med Gunilla Edvardsson, Smålandsstenar på andra plats. Priser fick även Gabriel Axelsson, Henrik Mau och Lars-Åke Johansson.

Träffen i den sköna sommarkvällen avslutades med en alkoholpolitisk appell av IOGT-NTOs distriktsordförande Gunvor Nygren. Hon uppehöll sig vid alkoholreklamen, som ökar starkt i omfattning och tränger sig på och stör i alla medier på ett sätt som långt ifrån alltid följer de strikta regler som finns för reklam för den typen av varor. Trots att det i Sverige råder totalförbud för alkoholreklam i TV förekommer både direkt annonsering och indirekt i form av vintips och produkt-placering. Gunvor Nygren uppmanade deltagarna att anmäla till Konsumentverket när de upplever att alkoholreklam stör eller inte följer lagen.

IOGT-NTO Västbo-Värnamo genom Gunvor Nygren

Av: Samuel Somo, 2014-06-11

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00