Vardagsrum Apr-Sept

Information
I en avslappnad form likt ett ”homeparty” låter vi samtalen om alkoholskatten stå i fokus. Alkoholpolitik är ett ämne som berör alla och kan med fördel samtals kring i lite mindre grupper. Genom att bjuda hem en eller flera riksdagskandidater till ditt hem kan relationer utvecklas samtidigt som det ger goda möjligheter till kunskapsutbyte, vidgade perspektiv och kanske en och annan åsiktsförändring. Alla kan delta och alla kan bjuda hem.

Verktyg
Ett vardagsrum/lämplig lokal, diskussionsfrågor, fika, en eller flera riksdagskandidater, grannar eller vänner samt ett glatt humör

Övrigt
Anmäl att du arrangerar en vardagsrumsaktivitet här för att få diskussionskort och presentkort på 100 kr fika utskickat till dig.

Här finns några frågeställningar att inspireras av eller utgå ifrån

  • Hur vill ni att den svenska alkoholpolitiken ser ut om fem år? Vad är viktigt att behålla och vad borde ha förändrats?
  • En höjning av alkoholskatten på 5 procent innebär drygt en halv miljard i ökade skatteintäkter varje år. Hur skulle de resurserna kunna användas?
  • Tobaksskatten höjs kontinuerligt varje år för att det ständigt ska bli dyrare med tobaksprodukter för att på så sätt minska bruket. Alkoholskatten behandlas annorlunda vilket IOGT-NTO tycker är ologiskt och fel. Hur vill ni att alkoholskatten ska hanteras?
  • IOGT-NTO anser att gårdsförsäljning och kommersiell näthandel är ett stort hot mot monopolet. Delar ni den uppfattningen?
  • Vilka andra frågor än skatt och monopol tycker ni är viktiga att belysa inom alkoholpolitiken?
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00