Temaveckor för valvinst

Anmälan Temavecka

Här fyller du i om du ska delta på någon temavecka.
  • Vilken dag kör du? ( ange ex för vardagsrumsvecka )
  • Viktigt att du anger Vem och vilket parti kandidaten tillhör.
  • Vi behöver din adress för att kunna skicka visst material till några av temaveckorna.
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00