5 viktiga procent

Vårt mål är uppnått och nu tar vi tag i nästa fråga! Huvudsakliga fokus nu är att så många riksdagskandidater som möjligt tar ställning i frågan om en skärpta regler och tillsyns gällande alkoholreklam. Vi behöver hela vår folkrörelse och alla kommer kunna hitta ett sätt att engagera sig som passar dem.

Det huvudsakliga målet är att vid varje enskilt tillfälle möta olika riksdagskandidater för att ställa frågan om de vill se en skärpt tillsyn och lagstiftning av alkoholreklam. Svaren samlas in genom fysiska möten, mejlkontakt, via telefon, på sociala medier eller hemma i ditt vardagsrum.

Ta mig till temavecka Mejlmaraton & Alkoholreklam
Ta mig till temavecka Twitterstorm & Almedalen
Ta mig till temavecka Torgvecka + drogkampen
Ta mig till temavecka Insändare 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00